Ο ασθενής βρίσκει το ιατρό που του ταιριάζει!

Digital Advanced Care Health Services Network 24

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβούλων και διαχείρισης μέσω αντιπροσώπου στον τομέα της υγείας λειτουργώντας συντονιστικό κέντρο και πλατφόρμα ιστοσελίδων στο διαδίκτυο ακολουθώντας το ίδιο μοντέλο λειτουργίας και διαχείρισης ασθενών καθώς και διασφάλισης της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών.
περισσότερα

Δυναμικό δίκτυο

Αναπτύσσει ένα δυναμικό δίκτυο συνεργατών για την εύρεση παροχών υγείας στην Κύπρο και στην Ελλάδα, για την πρόληψη και φροντίδα της υγείας όλων των ανθρώπων και των ασθενών.

Το δίκτυο συνεργάζεται με επιλεγμένους συνεργάτες επαγγελματίες της υγείας που έχουν τα νόμιμα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών, πολυετή εμπειρία και με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών.

Εκπαίδευση και υποστήριξη

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες εύρεσης εργασίας και εκπαίδευσης μέσω σεμιναρίων με φυσική παρουσία ή εξ’ αποστάσεων σε ιατρούς, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές και γενικά σε επαγγελματίες υγείας.

Λειτουργεί δίκτυο πωλήσεων ιατρικών, φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και ορθοπεδικών ειδών μέσω e-shop καταστήματος σε ιδιώτες και εταιρείες, καθώς και κάθε είδους βοηθήματα για ασθενείς.

Γίνετε συνεργάτης. Ελάτε στο δίκτυο

001 234 56 78

+357 220 30 226

Γνωρίστε το δίκτυο

Εκπάιδευση

Physionet24edu

Πλατφόρμα Διαδικτυακή Εκπαίδευσης Φυσικοθεραπευτών

Ενημέρωση

Eurohealthnet24

Αξιόπιστη και Σύγχρονη Ενημέρωση του Ιατρικού Κλάδου

Θεραπεία

Physionet24

Δίκτυο εύρεσης Φυσικοθεραπευτών

Εργασία

Mednet24edu

Πλατφόρμα Διαδικτυακή Εύρεσης Εργασίας Επαγγελματιών Υγείας

Eshop

Physionet24 Shop

Διαδικτυακές Αγορές κατάστημα Eshop

Ενημέρωση

Εhealthnet24

Υγεία στην Ευρώπη